Mua bán xe ô tô, xe máy

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ mua bán xe ô tô, xe máy bao gồm:

1. Giấy đăng ký xe;

2. Giấy đăng ký kết hôn nếu tài sản chung;

3. Giấy chứng nhận độc thân trong thời gian tạo lập tài sản nếu là tài sản riêng.

 

Mua bán máy móc thiết bị

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ mua bán máy móc, thiết bị bao gồm:

1. Hóa đơn mua máy móc, thiết bị;

2. Tờ khai hải quan, nếu máy móc, thiết bị được nhập khẩu.

Cho thuê tài sản là động sản

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ cho thuê tài sản là động sản bao gồm:

1. Giấy đăng ký quyền sở hữu tài sản, nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu;

2. Hóa đơn mua hoặc tờ khai nhập khẩu, nếu tài sản không đăng ký quyền sở hữu.

Mua bán tài sản khác

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ mua bán tài sản là động sản bao gồm:

1. Nếu tài sản có đăng ký quyền sở hữu thì cung cấp giấy đăng ký tài sản;

2. Nếu tài sản không đăng ký quyền sở hữu thì cung cấp hóa đơn mua hoặc tờ khai nhập khẩu.