Mua bán máy móc thiết bị

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ mua bán máy móc, thiết bị bao gồm:

1. Hóa đơn mua máy móc, thiết bị;

2. Tờ khai hải quan, nếu máy móc, thiết bị được nhập khẩu.