Đối với cá nhân

Khi đến công chứng, Quý khách vui lòng mang theo bản chính và một bản photo các giấy tờ sau:

1. Giấy chứng minh nhân dân chưa quá 15 năm kể từ ngày cấp, phải rõ số, không boong tróc;

2. Sổ hộ khẩu gia đình;

3. Giấy khai sinh nếu cần chứng minh quan hệ cha mẹ và con, anh, chị, em trong trường hợp tặng cho, thừa kế tài sản;

4. Giấy đăng ký kết hôn nếu cần chứng minh quan hệ vợ chồng;

5. Nếu bên bán, chuyển nhượng, thế chấp là một người thì cung cấp: giấy chứng tử, bản án ly hôn, giấy chứng nhận độc thân hoặc văn bản chứng minh tài sản riêng nếu giao dịch tài sản riêng, như được tặng cho riêng, do được thừa kế riêng hoặc có thoả thuận hay bản án phân chia tài sản (Hợp đồng tặng cho, văn bản khai nhận thừa kế, thoả thuận phân chia, bản án phân chia tài sản);

6. Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu tài sản nếu giao dịch tài sản;

7. Văn bản ủy quyền và chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người được ủy quyền nếu giao dịch qua ủy quyền;

8. Văn bản giao dịch (hợp đồng, văn bản khác) nếu đã soạn sẵn.

Lưu ý: Trên đây là hướng dẫn chung. Quý khách vui lòng xem hướng dẫn chi tiết cho từng giao dịch cụ thể tại Website này hoặc liên hệ với nhân viên chúng tôi.