Công chứng viên

Với đội ngũ Công chứng viên có năng lực trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động công chứng và pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng. Hiện Chúng tôi đã có 03 công chứng viên và có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu Công chứng của các tổ chức và cá nhân có yêu cầu công chứng.

I. Các công chứng viên của Văn phòng công chứng Từ Minh Tuấn bao gồm:

1.  Trưởng VP-Công chứng viên: Từ Minh Tuấn

(SĐT: 0909.47.49.47)

2. Công chứng viên: Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

(SĐT: 0903.009.605)

3. Công chứng viên: Lê Thị Như Nguyện

(SĐT: 0918.157.073)

II. Quá trình đào tạo và công tác pháp luật của các Công chứng viên:

 1. Công chứng viên Từ Minh Tuấn

Đào tạo:

Học vị Năm tốt nghiệp Chuyên ngành Cơ sở đào tạo
Cử nhân luật 2000 Luật dân sự Đại học luật TP.Hồ Chí Minh
Thạc sỹ luật 2009 Luật kinh tế Đại học luật TP.Hồ Chí Minh

Quá trình hoạt động pháp luật:

Giai đoạn Nơi công tác Chức vụ Chuyên ngành
2000-2006 Văn phòng luật sư Becamex Luật sư tập sự Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng
2007-2008 Văn phòng luật sư Becamex Luật sư Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, tranh tụng án kinh tế
2008-2012 Công ty luật Becamex Phó giám đốc Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, tranh tụng án kinh tế
Từ 2013 Văn phòng công chứng An Tín Trưởng văn phòng Hoạt động công chứng

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Đào tạo:

Học vị Năm tốt nghiệp Chuyên ngành Cơ sở đào tạo
Cử nhân luật 1999 Luật thương mại Đại học luật TP.Hồ Chí Minh

Quá trình hoạt động pháp luật:

Giai đoạn Nơi công tác Chức vụ Chuyên ngành
1999-2006 Văn phòng luật sư Việt Á
Chuyên viên Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng
2006- 10/2008 Văn phòng luật sư Becamex Luật sư tập sự Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng
11/2008- 2012 Công ty luật Becamex Luật sư Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, tranh tụng án kinh tế
Từ 2013 Văn phòng công chứng An Tín Công chứng viên Hoạt động công chứng

3. Công chứng viên Lê Thị Như Nguyện

Đào tạo:

Học vị Năm tốt nghiệp Chuyên ngành Cơ sở đào tạo
Cử nhân kinh tế 2001 Kinh tế Cao Đẳng Kinh tế
Cử nhân luật 2011 Luật dân sự Đại học Luật Đà Lạt

Quá trình công tác pháp luật:

Giai đoạn Nơi công tác Chức vụ Chuyên ngành
2001-2003 Công ty TNHH Hoàng Long Kế toán Kế toán tổng hợp
2003-2007 Văn phòng luật sư Becamex Kế toán Kế toán tổng hợp
2007-2010 Văn phòng luật sư Becamex Chuyên viên Tư vấn nhà đất, hợp đồng
2010-2012 Văn phòng công chứng Bình Dương Chuyên viên Hoạt động công chứng
2013-2014 Văn phòng công chứng An Tín Chuyên viên Hoạt động công chứng
Từ 2015 Văn phòng công chứng An Tín Công chứng viên Hoạt động công chứng