Công chứng viên

  Với đội ngũ Công chứng viên có năng lực trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động công chứng và pháp luật liên quan đến hoạt động công chứng. Hiện Chúng tôi đã có ba công chứng viên và có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu Công chứng của các tổ chức và cá nhân có yêu cầu công chứng.

1.  Công chứng viên: Từ Minh Tuấn

2. Công chứng viên: Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

3. Công chứng viên: Lê Thị Như Nguyện

 1. Công chứng viên Từ Minh Tuấn

Đào tạo:

Học vị

Năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

Cơ sở đào tạo

Cử nhân luật

2000

Luật dân sự

Đại học luật TP.Hồ Chí Minh

Thạc sỹ luật

2009

Luật kinh tế

Đại học luật TP.Hồ Chí Minh

Quá trình hoạt động pháp luật:

Giai đoạn

Nơi công tác

Chức vụ

Chuyên ngành

2000-2006

Văn phòng luật sư Becamex

Luật sư tập sự

Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng

2007-2008

Văn phòng luật sư Becamex

Luật sư

Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, tranh tụng án kinh tế

2008-2012

Công ty luật Becamex

Phó giám đốc

Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, tranh tụng án kinh tế

Từ 2013

Văn phòng công chứng An Tín

Trưởng văn phòng

Hoạt động công chứng

 

2. Công chứng viên Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Đào tạo:

Học vị

Năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

Cơ sở đào tạo

Cử nhân luật

1999

Luật thương mại

Đại học luật TP.Hồ Chí Minh

Quá trình hoạt động pháp luật:

Giai đoạn

Nơi công tác

Chức vụ

Chuyên ngành

1999-2006

Văn phòng luật sư Việt Á

Chuyên viên

Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng

2006- 10/2008

Văn phòng luật sư Becamex

Luật sư tập sự

Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng

11/2008- 2012

Công ty luật Becamex

Luật sư

Tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, hợp đồng, tranh tụng án kinh tế

Từ 2013

Văn phòng công chứng An Tín

Công chứng viên

Hoạt động công chứng

3. Công chứng viên Lê Thị Như Nguyện

Đào tạo:

Học vị

Năm tốt nghiệp

Chuyên ngành

Cơ sở đào tạo

Cử nhân kinh tế

2001

Kinh tế

Cao Đẳng Kinh tế

Cử nhân luật

2011

Luật dân sự

Đại học Luật Đà Lạt

Quá trình công tác pháp luật:

Giai đoạn

Nơi công tác

Chức vụ

Chuyên ngành

2001-2003

Công ty TNHH Hoàng Long

Kế toán

Kế toán tổng hợp

2003-2007

Văn phòng luật sư Becamex

Kế toán

Kế toán tổng hợp

2007-2010

Văn phòng luật sư Becamex

Chuyên viên

Tư vấn nhà đất, hợp đồng

2010-2012

Văn phòng công chứng Bình Dương

Chuyên viên

Hoạt động công chứng

2013-2014

Văn phòng công chứng An Tín

Chuyên viên

Hoạt động công chứng

Từ 2015

Văn phòng công chứng An Tín

Công chứng viên

Hoạt động công chứng