Chuyên viên

Với đội ngũ Chuyên viên có năng lực trình độ chuyên môn cao, đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động công chứng. Làm việc với tiêu chí nhanh chóng – chính xác – linh hoạt đáp ứng mọi yêu cầu Công chứng của tổ chức và cá nhân có yêu cầu công chứng:

1. Chuyên viên: Phan Hồng Hạnh

2. Chuyên viên: Trần Minh Tài 

3. Chuyên viên: Nguyễn Thị Mộng Tuyền

4. Chuyên viên: Trần Hưng Thịnh

5. Chuyên viên: Vi Văn Can

6. Chuyên viên: Võ Thị Minh Thư

7. Chuyên viên: Đồng Thanh Luận

8. Chuyên viên: Đào Trọng Nghĩa 

9. Thư ký: Nguyễn Thị Minh Khôi