Chuyên viên

Với đội ngũ Chuyên viên có năng lực trình độ chuyên môn cao, đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động công chứng. Làm việc với tiêu chí nhanh chóng – chính xác – linh hoạt đáp ứng mọi yêu cầu Công chứng của tổ chức và cá nhân có yêu cầu công chứng:

1. Chuyên viênNguyễn Thị Mộng Tuyền (SĐT: 0772.787.817)

2. Chuyên viênTrần Minh Tài (SĐT: 035.614.4416)

3. Chuyên viên: Đồng Thanh Luận (SĐT: 033.975.2076)

4. Chuyên viên: Phan Văn Vinh (SĐT: 0988.420.653)

5. Chuyên viên: Vi Văn Can (SĐT: 0364.220.448)

6. Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Anh Thi  (SĐT: 0909.63.63.38)

7. Chuyên viên:  (Sao y-Chứng thực): Đào Trọng Nghĩa (SĐT: 0333950133)

8. Chuyên viênTừ Minh Bạch (SĐT: 0908.165.612)

9. Thư ký: Đào Mỹ Tiên (SĐT: 036.84.30.672)

10. Kế toán: Nguyễn Thị Nguyệt Thảo  (SĐT: 0914.760.348)

11. Lưu trữ: Phan Thị Thanh Tuyền  (SĐT: 070.302.3881)