Mua bán, tặng cho, chuyển nhượng, cho thuê nhà, đất

Nhóm này bao gồm các loại giao dịch sau:

1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất;

3. Tặng cho quyền sử dụng đất;

4 Tặng cho quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất;

5. Mua bán, tặng cho nhà;

6. Trao đổi nhà, đất;

7. Mua bán tài sản gắn liền với đất thuê;

8. Cho thuê nhà, đất.

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, khi thực hiện các giao dịch trên đây, Quý khách vui lòng cung cấp các giấy tờ sau:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở;

2. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (giấy sở hữu công tŕnh, giấy chứng nhận quyền sở hữu công tŕnh);

3. Nếu giao dịch một phần nhà, đất thì phải có bản vẽ xác định rõ phần giao dịch;

4. Mua bán tài sản thuộc dự án đầu tư th́ cần cung cấp:

(i) hợp đồng thuê đất, nếu tài sản gắn liền với đất thuê,

(ii) văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư (chủ trương) cho bên mua tài sản do Ủy ban nhân tỉnh hoặc Ban quản lư khu công nghiệp cấp;

5. Trường hợp nhận chuyển nhượng hoặc bồi thường quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư (chủ trương) của Ủy ban nhân dân tỉnh.