Chuyển nhượng HĐMB nhà hình thành trong tương lai

Ngoài các giấy tờ được quy định tại mục Hồ sơ chung, hồ sơ chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở h́nh thành trong tương lai trong dự án phát triển nhà ở, dự án khu đô thị mới, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng bao gồm:

1. Hợp đồng mua nhà ký với chủ đầu tư bất động sản;

2. Giấy xác nhận của sàn giao dịch bất động sản hoặc xác nhận về việc phân chia nhà ở của Sở Xây dựng (đối với trường hợp được phân chia nhà ở);

3. Giấy xác nhận của chủ đầu tư về việc chưa bàn giao nhà;

4. Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà những lần trước đã được công chứng và có xác nhận của chủ đầu tư, nếu chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi;

5. Hồ sơ về nhà ở do chủ đầu tư cung cấp.